Word lid!

Slide background
Slide background

Bol-pijl

De eerstvolgende verkeerssituatie is steeds gestileerd weergegeven. In de eerste kolom staat de totale afstand tot deze situatie. De tweede kolom  geeft aan wat de afstand is vanaf de vorige situatie. Naast de situatie kan nog een opmerking of toevoeging staan om e.e.a. te verduidelijken. Tussen de situaties dient u de meest doorgaande (hoofd)weg te volgen. Voor de sport is ook een bol-pijl zonder afstanden opgenomen; de volgorde van situaties is hierbij wel aangegeven.

Pijlen kortste route

Op het kaartfragment staan pijlen welke in nummervolgorde moeten worden aangedaan. Steeds moet tussen de pijlen de kortste route worden geconstrueerd. De pijlen (of delen daarvan) mogen enkel in voorwaartse richting worden bereden. Let op dat zo veel mogelijk van de pijl (van de voet tot de punt) moet worden bereden. Eventuele haakjes of lusjes aan de pijl zijn zo bedoeld en dienen zo nauwkeurig mogelijk te worden bereden (in voorwaartse richting). Pijlen en/of delen daarvan mogen altijd bereden en/of gekruist worden, ook als ze reeds eerder bereden zijn, aan de beurt zijn of nog bereden moeten worden. Een pijl en/of deel daarvan mag echter nooit tegengesteld worden bereden.

Ingetekende lijn met barricades

Op het kaartfragment is een lijn ingetekend welke van begin tot het eind zo nauwkeurig mogelijk moet worden bereden. De lijn (of delen daarvan) mag enkel in voorwaartse richting worden bereden. De genummerde dwarsstreepjes op de lijn zijn barricades. Een weggedeelte onder een zogenoemde barricade mag niet worden bereden. De barricades dienen in nummervolgorde te worden vermeden. Omdat zoveel mogelijk van de lijn bereden moet worden moet het overgeslagen deel zo kort mogelijk zijn. Hiervoor gaat u de laatste samenkomst van wegen voor de barricade van de ingetekende lijn af. En u komt terug op de ingetekende lijn (in voorwaartse richting) op de eerste samenkomst van wegen na de barricade. De ‘omweg’ die u hiervoor maakt, dient zo kort mogelijk te zijn. De barricades blijven altijd blokkeren, ook als u een omweg voor een andere barricade rijdt.